ระบบบำบัดน้ำเสีย

อิสราเอล ใช้ พัฒนาวิธีทำนายการระบาดของ โควิด-19 ด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย

นักวิจัยชาวอิสราเอล พัฒนาวิธีทำนายการระบาดของไวรัส โควิด-19 พัฒนาวิธีทำนายการระบาดของของเมือง

กรมโรงงานฯ สั่งปิดโรงงาน’ซีพีเอฟ’แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย (มีคลิป)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบโรงงาน “ซีพีเอฟ” สั่งปิดโรงงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนความคืบหน้าคดี ผู้บัญชาการตำรวนครบาล (น.1) สั่งสอบพยานรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุ