ระบบสาธารณะ

อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศูนย์กลางระบบสาธารณะ

อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศูนย์กลางระบบสาธารณะอีกหนึ่งแห่งในกรุงเทพฯ ที่มีการจราจรติดขัดเกือบตลอดทั้งวัน 11 กันยายน 2562 16.35 น.