ระบบส่งน้ำแบบท่อใต้ดิน

ยโสธรเร่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำแบบท่อใต้ดินเข้าในพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน

 นายสมศักดิ์  บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร […]