ระบบเผด็จการ

นคร มาฉิม แนะ ฝ่ายค้าน รอสถานการณ์สุกงอม แล้วลุกขึ้นสู้กับระบบเผด็จการ

นคร มาฉิม แนะ ฝ่ายค้าน นศ. และปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตย รอสถานการณ์สุกงอม เพื่อลุกขึ้นสู้กับระบบเผด็จการสืบทอดอำนาจวันที่ 18 พฤษภาคม 2563