ระบบไหลเวียนเลือด

Samsung ยื่นจดสิทธิบัตร ยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์ด้วยระบบไหลเวียนเลือด

Samsung ยื่นจดสิทธิบัตร ยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์ด้วยระบบไหลเวียนเลือด ที่ผ่านมาการยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์ไอทีต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความซ […]