ระบาดในหมู

ปศุสัตว์ สั่งคุมเข้มห้ามนำเข้าหมูตามแนวชายแดนเด็ดขาด หากติดเชื้อตายอย่างเดียวไม่มีวัคซีนรักษา

ปศุสัตว์ สั่งคุมเข้มห้ามนำเข้าหมูตามแนวชายแดนเด็ดขาด หากติดเชื้อตายอย่างเดียวไม่มีวัคซีนรักษา