ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

ราชกิจจานุเบกษา เปิด คำพิพากษา ภรรยา “กี้-อริสมันต์” จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ

กี้ร์-อริสมันต์ |เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิ […]

นอนคุก! ศาลฎีกาฯ ยกคำร้องไม่ให้ประกัน “เมียอริสมันต์” คดียื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ

นอนคุก! ศาลฎีกาฯ ยกคำร้องไม่ให้ประกันตัว “ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง” ภรรยา “กี้ร์-อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง” คดียื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ หวั่นเกรงว่าจะหลบหนี

จำคุกเมียอริสมันต์ ฐานแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จ

จำคุกเมียอริสมันต์ / ศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุก นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง มีกำหนด 2 เดือน ไม่รอลงอาญา ฐานจงใจ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี โดยศาลได้ออกหมายจับและไม่กำหนดหมดอายุความ