ระภาวนาวิสุทธิญาณเถร

หลวงปู่แบน เกจิดังสายกรรมฐาน ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 91 ปี

หลวงปู่แบน เกจิดังเป็นพระเถระสายพระป่า ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 91 ปี 72 พรรษา เป็นเสาหลักของคณะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น วานนี้ (16 ม.ค.) หลวงปู่แบน […]