ระลึกถึง

คืนชีพเก๋งคลาสสิคอายุกว่า 50 ปี ประจำตำแหน่งอธิการบดี ม.แม่โจ้ คนแรก ให้ศิษย์ระลึกถึง

รถยนต์เก๋งสายเลือดอเมริกัน ยี่ห้อ RAMBLER AMBASSADOR เครื่องยนต์ 6 สูบ 270 แรงม้า ซึ่งเป็นรถยนต์เก๋งประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โ […]