ระวังคำพูด

‘ไปตายซะ’ เผย 10 คำพูดที่ไม่อยากได้ยินจากครอบครัว

‘ไปตายซะ,แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย’ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เผย “10 คำพูดที่คนไทยไม่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว” เช่น ไปตายซะ พร้อมแนะให้ใช้คำพูดสื่อสารเชิงบวก ให้เกียรติกันทั้งทางกายและวาจา ช่วยลดปัญหาในครอบครัว

‘วินธัย’เชื่อคนบางกลุ่มยังเห็นต่าง คสช.

โฆษก คสช.เชื่อ ไม่เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ ชี้ สังคมไม่ยอมรับแม้ยังมีคนเห็นต่าง ขอ ระวังคำพูดเป็นแรงกระตุ้นทำผิด