ระเบิดเกาะแก่ง

ภัยแล้งแม่น้ำโขง! หวั่นกระทบสาหร่ายไกน้ำจืดเสียหาย

สภาพแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ประธานกลุ่มอนุรักษ์เชียงของหวั่นกระทบกับสาหร่ายไกน้ำจืดที่เป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้ของชาวบ้านเสียหาย