ระเบียบ กกต.

“ปิยบุตร” อัดระเบียบ “กกต.” สกัดเสรีภาพ

“อนาคตใหม่” โพสต์โวยระเบียบ “กกต.” หยุมหยิม บีบนักเลือกตั้งปิดโพสต์ จี้เปิดเสรีภาพ 24 ม.ค.62-นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรร […]