รักษามะเร็งเต้านม

กรมการแพทย์ ชี้ มะเร็งเต้านม พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้ มะเร็งเต้านม ภัยร้ายของผู้หญิง พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก และพบมากเป็นอันดับ 1 ของ

วิธีป้องกัน และ ลดความเสี่ยง มะเร็งเต้านม

จากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้ป่วยโรค มะเร็งเต้านม มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งนี้ มะเร็งเต้านมสามารถ