รักษาระบบนิเวศ

กรมชลประทาน เดินหน้าใช้น้ำตามแผนฯ เน้นอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันค่าความเค็ม

บ่ายวันนี้(20 ก.พ. 63) นายธีระพล ตั๊งสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ