รักษาสัตว์

หลับให้สบายนะ! ทีมสัตวแพทย์จุฬาฯ แถลง “เต่าออมสิน” ตายแล้ว

หลังจาก “เต่าออมสิน” เข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่ 2 แล้วพบว่า ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง วันนี้ “เต่าออมสิน” ได้ตายลงแล้วเมื่อตอน 10.00 น. เนื่องจากโลหิตเป็นพิษ ทีมสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวทั้งน้ำตา