รักษาอาการข้อเข่าเสื่อม

หลากหลายอาการปวดเข่า ควรพบแพทย์ อาจไม่ใช่แค่ ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม “ข้อเข่า” ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวเกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ยืน นั่ง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ล้วนส่งผล

เช็คเลย! ปวดข้อ-ปวดเข่า ปวดแบบไหนเสี่ยงเป็นโรค ข้อเข่าเสื่อม

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โรคภัยเริ่มถามหา โดยเฉพาะโรค ข้อเข่าเสื่อม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายคนจะ