รักษาโควิด19

อังกฤษ ทดลอง รักษาโควิด19 ด้วยโปรตีน ได้ผลเป็นอย่างดี

ผลเบื้องต้นของการทดลอง รักษาโควิด19 ที่ประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าการรักษาแบบใหม่สำหรับ Covid-19 ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทประเทศอังกฤษที่พัฒนาการรักษานี้กล่าว