รักษาโรคหูดข้าวสุก

แพทย์ผิวหนัง ชี้ โรคหูดข้าวสุก หายเองได้ เน้นการรักษาสุขอนามัย

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังเผย โรคหูดข้าวสุก หายเองได้ เน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ห้ามใช้ของใช้ร่วมกัน