รังสิตแจกเงิน

ลงทะเบียน 4 พ.ค. รังสิตแจกเงิน ครอบครัวละ 1,000 บาท

คณะกรรมการฯ นครรังสิต เคาะแล้ว รังสิตแจกเงิน ให้ประชาชนครอบครัวละ 1,000 บาท ที่รับผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มลงทะเบียน 4 พ.ค.นี้