รังสีเรเดียม

Did You Know?

รู้หรือไม่ “Marie Curie” นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ เจ้าของรางวัลโนเบล 2 สาขา ฟิสิกส์และเคมี   “ผู้ค้นพบรังสีเรเดียม” ที่ใช้ยับย […]