รัชกาลที่ 5

เกิดปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

เกิดปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี 23 ต.ค.63

23 ตุลาคม ‘วันปิยมหาราช’ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติ วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความสําคัญของวันปิยมหาราช เป็นมาอย่างไร