รัชกาลที่10

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์

อภิรัชต์ คงสมพงษ์ — วันที่ 15 พ.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

แจก 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน วันพืชมงคล 2563 ให้ประชาชน

11 พฤษภาคม ทุกปี ตรงกับ วันพืชมงคล โดยในปี 2563 กรมการข้าว เตรียมแจก 5 เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับประชาชน โดยกรมการข้าว