รัชกาล 9

โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้ปวงประชา

จากพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า “ฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชน ไม่ใช้ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว” คืออีกหนึ่งความจากน้ำพระราชหฤทัย ที่พระบาทสมเ […]

พระอัจฉริยภาพในด้านนักประดิษฐ์ เกิดเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนา

เครื่องกลเติมอากาศ กังหันน้ำชัยพัฒนา คืออีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของในด้านนักประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยปรากฏต่อสายตาประชา […]

พลังงานชีวภาพ…พลังแห่งพระปรีชาญาณ

“ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นกำลังจะหมดภา […]

ปฐมบทแห่งโครงการพระราชทาน

พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงละทิ้งซึ่งความสุขสบายตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีความทุกข์ใดของราษฎรที่ […]

โรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริ

ปัญหาด้านทุนทรัพย์และความยากจน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนหลุดออกจากระบบการศึกษา ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรี […]

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

จากพระราชดำริที่ทรงให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และพระราชทานพันธุ์มันเทศที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน ณ วังไกลกังวล ให้นำมาปลูก จึงก่อให้ […]

กำลังของแผ่นดิน

“อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากเธออยู่กับดิน” เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่ […]

กว่าจะเป็น “นมอัดเม็ด สวนดุสิต”

โครงการนมอัดเม็ด อีกหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหานมสดล้นตลาดในปีพ.ศ. 2 […]

บันทึกเหตุการณ์ 14 ต.ค.59 วันประชาชนชาวไทยสิ้นพ่อ ร.9

หนึ่งความรู้สึกจากพสกนิกรของพระองค์ เมื่อได้ฟังประกาศเหมือนหัวในเราหยุดเต้น นี้ความจริงหรือความฝัน 28

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน บรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ตามพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องในพระอัจฉริยะภาพด้านอุทกศาสตร์ โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการมากมายเพื่อแก้ไขปั […]

โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ (ปัญหาดินเปรี้ยว)

“แกล้งดิน” โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้สำเร็จและยั่งยืน นำพาความผาสุขมาสู่เกษตรกร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกฤติพื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรม ใน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทร […]

1 2 3