รัฐฉู่

จีนค้นพบ วัตถุโบราณ จากวัฒนธรรมฉู่ที่เก่าแก่ที่สุด ก่อนยุคคริสตกาล

คณะนักโบราณคดีในมณฑลหูหนานของจีนขุดพบ วัตถุโบราณ ทางวัฒนธรรมชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมฉู่ (Chu culture) และเป็นโบราณวัตถุ