รัฐธรรมนูญปี63

ส.ว.สมชายแนะอย่า แก้รัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับตามกระแสม็อบ หวั่นนำไปสู่ความขัดแย้ง และสงครามกลางเมือง

นาย สมชาย แสวงการ ส.ว. ได้แสดงคสามคิดเห็นเกี่ยวกับการ แก้รัฐธรรมนูญ ว่าควรแก้ไขแบบตรงประเด็น และไม่เห็นด้วยกับการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ และรื้อเนื้อหา