รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แก้ รธน. ไป 1 เดือน เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปทุกฉบับ ไม่เว้นแม้แต่ของ ILAW | ขยี้ข่าว by จาม

แก้ รธน. โดนดึงเกมไป 1 เดือน เชื่อเป็นการทำเพื่อ ให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปทุกฉบับ ไม่เว้นแม้แต่ของ ILAW ทำให้ถูกมองว่าเป็นกลโกงเล่ห์เหยี่ยม

วิษณุ แทงกั๊กรอฟังกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ ชุดพีระพันธุ์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ (17 ส.ค.) จะต้องเสนอหรือปรึกษากับรัฐบาลก่อนหรือไม่ ว่า ไม่ทราบ

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๕๐ ในหมวดพระมหากษัตริย์ต่างกันอย่างไร

ในราววันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือถึงรัฐบาล ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร มีพระกระแสรับสั่งว่า ร่างรัฐธรรมนูญย […]

หมายกำหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประ […]