รัฐบาลสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ อัดงบแสนบาท สร้างแรงจูงใจไม่ไล่พนักงาน

รัฐบาลสิงคโปร์ อัดงบ 1.6 แสนบาท ให้เงินอุดหนุนเจ้าของกิจการ ช่วยจ่ายเงินเดือน 8 เดือน สร้างแรงจูงใจไม่ให้ไล่พนักงาน 2 ล้านคนออก