รัฐบาลองค์การเภสัชกรรม

สมชัย ตั้งคำถามรัฐบาลหน้ากากหน้ามัย ราคา 4.28 บาทมาจากไหน

สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง