รัฐบาลอิตาลี

ระบาดหนัก! รัฐบาลอิตาลี สั่งปิดเมืองร่วม 10 แห่งป้องกัน ไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา รัฐบาลอิตาลี สั่งปิดเมืองแคว้นลอมบาร์ดีที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ 10 แห่ง และแคว้นเวเนโต 1 แห่ง หลังพบว่าเป็นแคว้น แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา