รัฐบาลเผด็จการ

“รังสิมันต์” ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หยุดบ้าอำนาจ หยุดความชั่ว

“รังสิมันต์” ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจับกุมคุณไผ่ดาวดิน คุณแอมมี่ The Bottom Blues และคนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น มีการอ้างความผิดตาม

กลุ่มเครือข่ายรามคำแหงฯ จี้ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ลาออก ส.ว.เลิกหนุนรัฐบาลเผด็จการ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ — นายวรา จันทร์มณี อดีตกรรมการองค์การนักศึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2538 กล่าวปราศรัยระหว่างการชุมนุม