รัฐบาลเยียวยา

เทพไท แนะรัฐบาลเยียวยานักเรียน 1,000 บาท 3 เดือน ลดภาระผู้ปกครอง เพิ่มสภาพคล่อง

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นาย เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย