รัฐบาลแจกเงิน

คลัง เสนอครม.แจกเงิน 3 พันบาท เริ่ม 16 ต.ค.นี้ กำหนดใช้วันละร้อย แค่ 10 ล้านคน

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.จะเสนอรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชน 10 ล้านคน ให้คณะรั […]

รัฐบาลจัดหนัก! มาตรการใหม่ บ้านดีมีดาวน์ แจกเงินดาวน์บ้าน -แจกเงินชาวนา

บ้านดีมีดาวน์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แจกเงินดาวน์บ้าน