รัฐบาลใส่ใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยแย่ลง แนะรัฐบาลใส่ใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล | เผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนธ.ค.62 ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ได้เพียง 3.89 จากคะแนนเต็ม 10 แนะรัฐบาลใส่ใจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ