รัฐประหารตุรกี

ตุรกี ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต 337 นายทหาร และผู้เกี่ยวข้อง ที่พยายามก่อ รัฐประหาร

ศาลในกรุงอังการาของตุรกีได้มีคำพิพากาษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตทหาร 337 นาย ที่พยายามกระทำการ รัฐประหาร โค่นล้มอำนาจ