รัฐประหารปี57

ครบรอบ 6 ปี ดาวดินสามัญชน ชู 3 นิ้ว ต้าน รัฐประหารปี 57 ไผ่ ลั่น มาไกลและมีหวัง

ดาวดินสามัญชน – เมื่อปีพ.ศ. 2557 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนออกมาชูสามนิ้วเพื่อต่อต้าน