รัฐประหารโค

ปิยบุตร ชำแหละ!! สภาวะยกเว้น หรือรัฐประหารโควิด ชี้!! อย่าใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรม

ปิยบุตร ชำแหละ!! สภาวะยกเว้น หรือรัฐประหารโควิด ชี้!! อย่าใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้การบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพ