Tag: รัฐมนตรี

รมต. เรียงแถวแถลงลาออก

29 มกราคม 2562

4 รัฐมนตรี ยื่นใบลาจากตำแหน่งต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมเดินหน้าทำงานทางการเมืองตามที่ตั้งใจไว้ ส่วนพรรคพลังประชารัฐจะเทียบเชิญพล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกฯพรรคหรือไม่ ให้รอดูเร็วๆนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำ 3 รัฐมนตรี ได้แก่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อนการประชุมคณะ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ