รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

รมต.สาธารณสุขอังกฤษติด โควิด-19 พบอาการไม่รุนแรงและกักตัวเองแล้ว

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ยืนยันผลตรวจไวรัส โควิด-19 เป็นบวก โดยมีอาการไม่รุนแรงและกักกันตัวเองอยู่ในบ้านแล้ว