รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เฉลิมชัย เปิดงาน10 ปี หม่อนไหมสืบสาน เดินหน้าขยายตลาดผ้าไหมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน 10 ปี หม่อนไหมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มผลผลิต มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร

อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ขอโทษเจ้าของโรงสี รับเข้าใจผิด

อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ แถลงข่าวขอโทษ หลังกล่าวหาโรงสีที่จังหวัดกำแพงเพชร มีการประชุมลับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน