รัฐมนตรีออมสิน

สั่ง “พ.ต.ท.พงศ์พร” ตรวจราชการชายแดนใต้

ปลัดสำนักนายกฯ มอบหมาย “พ.ต.ท.พงศ์พร” รับผิดชอบตรวจราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีผล 6 ก.ย. ขณะที่เจ้าตัว ทำหนังสือโต้คำสั่งย้ายถึง “รัฐมนตรีออมสิน” ระบุอาจทำให้ราชการของสำนักพุทธเสียหายฯ ยืนยัน ยังเป็น ผอ.สำนักพุทธฯ อยู่ เพราะยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ