รัฐสภา จริงใจ

สภาสร้าง จุดเช็คอิน “รัฐสภา จริงใจ” เก็บข้อมูลเข้า-ออก ป้องกันการแพร่โควิด-19

จุดเช็คอิน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อห่วงใยของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎร