รัฐอิลลินอยส์

รัฐอิลลินอยส์ สั่งประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ที่สาธารณะ

สหรัฐอเมริกา รัฐอิลลินอยส์ ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะหรือเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ