รัฐอิสระ

“จุรินทร์” ยกเรื่องถอนตัวพรรคร่วมเข้าประชุมปชป. ย้ำ ไม่ได้รัฐอิสระ

“จุรินทร์” งัดมติพรรคร่วมรัฐบาล 61 ต่อ 16 กลบเสียงกดดัน ยันยึดถือวิถีทางประชาธิปไตย ไม่ใช่รัฐอิสระ ไม่ก้าวล่วงพรรคอื่น