รัฐแคลิฟอเนียร์

ภัยพิบัติที่กินพื้นที่กว่า 1 ล้านเอเคอร์ ไฟป่า ที่รัฐแคลิฟอเนียร์

สหรัฐระดมเจ้าหน้าที่ จากหลายรัฐ เข้าทำการช่วยเหลือ ในเหตุ ไฟป่า พื้นที่เขตรัฐ รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2020 ซึ่งนับเป็นเหตุไฟป่า