รัน ฟอร์ คิด

หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ “น้องเต้” เด็กชายวัย 7 ขวบป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

รัน ฟอร์ คิด / รพ.ขอนแก่น ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน และองค์กรส่วนท้องถิ่นกระนวน “บ้านฮักกระนวน” รวมใจสมทบทุนสร้างบ้าน และจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับ “น้องเต้” หนูน้อยวัย 7 ขวบป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องนอนติดเตียง