รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ล่มแล้ว! หลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้ลงทะเบียน รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

จากที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ออกมาตรการให้กับประชาชนได้ลงทะเบียน รับสิทธิการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการของทางภาครัฐ