Tag: รับนักเรียน

เสนอ สพฐ.พิจารณาเกณฑ์รับเด็กปี 63 รับเด็กพื้นที่บริการ 60%

17 พฤษภาคม 2562

กพฐ.ประชุมหารือเกณฑ์รับเด็กปี 63 เล็งเสนอ สพฐ.พิจารณา ให้รับเด็กในพื้นที่บริการไม่เกิน ร้อยละ 60 ให้บางโรงเรียนจัดสอบแข่งขัน 100 % เสนอให้กำหนดเกณฑ์รับเด็กเป็นแผนแม่บท เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกปี   ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุม กพฐ. เพื่อหารือถึงหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563ว่า ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องหารือและกำหนดเป็นแผนแม่บทการรับนักเรียน เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ทุกปี เช่น การรับนักเรียน 40 คนต่อห้อง รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ