รับนักเรียนปี 62

ปี 62 สพฐ.งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ให้ท้องถิ่น-เอกชนรับแทน

ปีการศึกษา 2562 สพฐ. ประกาศงดรับเด็กอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ มอบให้ท้องถิ่นและเอกชนจัดการศึกษาแทน เพื่อกระจายอำนาจ หากโรงเรียนไหนเปิดรับถือว่าขัดนโยบาย ยกเ […]

สพฐ.ประกาศปฏิทินรับนักเรียนปี 62 อนุบาลห้ามสอบวิชาการ

สพฐ.ประกาศปฏิทินรับเด็กนักเรียน ระดับก่อนประถมห้ามมีการสอบ โดยรับในพื้นที่ก่อน หากสมัครเกินให้จับฉลาก ให้รับ 30 คน/ห้อง ส่วน ป.1 ม.1 และ ม.4 ให้รับนัก […]