รับนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา

สพฐ. เผย! เด็กไม่เลือกที่เรียน รับรองว่ามีที่เรียนแน่นอน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา