รับน้อง น้ำเน่า

ม.ศรีปทุม กำชับรุ่นพี่จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

ม.ศรีปทุม ประกาศงดกิจกรรมรับน้องที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย กำชับรุ่นพี่เน้นความสร้างสรรค์-ประโยชน์ต่อสังคม